Taganemisõigus,
toodete tagastamine ja vahetamine

Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Donna Nordica kliendile saadetava teatega. Klient on kohustatud tagastama toote omal kulul 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
Tehingust taganemisel tagastab Donna Nordica Kliendile tema poolt tasutud summa kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote kohale jõudmist. Ettevõtjal on õigus tasutud summa tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab klient.
Kaup tuleb tagastada samas seisundis, koosseisus ja koguses nagu kauba kättesaamise hetkel, kui soovite kogu kauba maksumuse tagasi saada. Teisisõnu saate proovida tooteid täpselt samamoodi nagu füüsilises poes.
Kui toodet on proovitud rohkem kui ülaltoodus seisab, käsitleme seda kui kasutatud toodet, mis tähendab, et ostu tagastamisel saate kauba maksumuse tagasi vaid osaliselt või üldsegi mitte, kauba müügiväärtusest sõltuvalt.
Kogu kauba maksumuse tagasisaamiseks tuleb seega teha sama, mida füüsilises poes – tooteid võib proovida, kuid seda ei või pikemalt kasutada.
Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.
Kui Donna Nordicale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Donna Nordica kliendiga ühendust.
Kauba tagastamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega aadressil info@donnanordica.com

tagastamine